PIRÁTI V PŘÍBOŘE - Volební program 2018Program pro Příbor

 • 1. Dohled na kontrolu a efektivní  hospodaření - financování projektů a vyrovnaný rozpočet města

 

 • 2. Zvýšení četnosti a důslednosti kontrol prováděných městem, reflexi na výsledky kontrol

 

 • 3. Prosazení vyhrazení části rozpočtu města na participativní financování projektů občany

 

 • 4. Podpora maximální využití čerpání financí z rozvojových programů ministerstev a z dotací EU + získání dotací pro oblast školství, kultury a sportu

 

 • 5. Podpora podnikání, vyčlenění ploch a objektů pro rozvoj firem, podpora v oblastech přispívajících k rozvoji města

 

 • 6. Podpora i nadále v rozesílání aktuálních informací- odstávek, výluk, atd. zájemcům elektronickou cestou/ email, mobil/

 

 • 7. Podpora místních sdružení

 

 • 8.  Zajištění zveřejňování všech zakázek úřadu na portále takovým způsobem, aby umožňoval okamžitou kontrolu od vyhlášení výběrového řízení až po podepsání smluv  včetně

 

 • 9. Centrální online formuláře potřebné pro styk s úřadem

 

 • 10. Pomoc starým lidem v oblasti moderní elektronické komunikace

 

 • 11. Podpora výstavby rodinných domů formou projektů, tak individuální výstavby

 

 • 12. Podpora rozvoje bydlení ve stávajících určených lokalitách

 

 • 13. Podpora zpracování studie nové koncepce dopravy a klidových zón v centru města

 

 • 14. Podpora činnosti související s péčí o naše životní prostředí, v aktivitách vedoucích ke zlepšení stavu zeleně ve městě

 

 • 15. Zlepšování podmínek pro občany města z hlediska kulturního vyžití především mladé generace

 

 • 16. Podpora projektů alternativních řešení u nízkých kapacit školek

 

 • 17. Budeme se koncepčně zabývat tepelným hospodářstvím města a jeho organizací © Piráti. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte.